Στη διάρκεια του Μαϊου 2015 είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καινούριους φίλους και συνεργάτες και να προχωρήσουμε μερικά ακόμη βήματα στη διαρκή προσπάθειά μας να αλληλεπιδρούμε με άλλους φορείς και να συμβάλουμε, όσο μπορούμε, στον εμπλουτισμό της γνώσης και στην καθιέρωση νέων πρακτικών.

Ετσι, στις 25 Μαΐου 2015, στο πλαίσιο των δράσεων του CIF Hellas (Council of International Fellowship Hellas-Συμβούλιο Διεθνούς Συμφιλίωσης Ελλάδος)*1, οργανώθηκε στον Ξενώνα επίσκεψη Τούρκου συναδέλφου, Κοινωνικού Λειτουργού, προκειμένου να γνωριστούμε, να συνομιλήσουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες και τεχνογνωσία. Τα αποτελέσματα της συζήτησης και της ανταλλαγής ιδεών και απόψεων θα διαχυθούν στις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο διεθνές δίκτυο CIF, προβάλλοντας ταυτόχρονα την δουλειά του Ξενώνα και ενδυναμώνοντας τις σχέσεις μας με το διεθνή περίγυρο.

Ακόμα το Μάιο, επισκέφθηκε τον Ξενώνα τηλεοπτικό συνεργείο από την εκπομπή Ορίζοντες του MEGA CHANEL και είχαμε τη χαρά να συμβάλουμε στο ντοκιμαντέρ που ετοίμασε ο Σωτήρης Δανέζης με θέμα την «οδύσσεια των ασυνόδευτων παιδιών» που φτάνουν στην Ελλάδα. Η εκπομπή προβλήθηκε τελικά στις 4 Ιουνίου 2015 και περιελάμβανε συνομιλία των δημιουργών με ασυνόδευτο ανήλικο ένοικο του ξενώνα και την επίτροπό του. Μέσω της εκπομπής προβλήθηκε και η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η ΜΕΤΑ-Δραση για την καθιέρωση του θεσμού του/της Επιτρόπου των Ασυνόδευτων Ανηλίκων*2, την οποία στηρίζει έμπρακτα το ΜΕΛΛΟΝ, συμμετέχοντας στην πιλοτική εφαρμογή ενός θεσμού που ελπίζουμε ότι θα καθιερωθεί και στην Ελλάδα.

*1. Σημείωση: Ο CIF Hellas, μαζί με τον Διεθνή Οργανισμό CIF International (www.cifinternational.com), συνεισφέρουν στην ανάπτυξη νέων μεθόδων προσέγγισης των κοινωνικών προβλημάτων και στην προώθηση της ειρήνης και καλύτερης κατανόησης σε διεθνές επίπεδο, με την οργάνωση Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγών και άλλων συναφών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για στελέχη του κοινωνικοπρονοιακού τομέα. Τα Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ανταλλαγών CIF αποσκοπούν στο να φέρουν κοντά επαγγελματίες από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, να τους εξασφαλίσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να μάθουν ο ένας από τον άλλο.

*2 Σημείωση: Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δίκτυο επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», με Διαχειριστή Επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που συντονίζει η ΜΕΤΑ-Δραση.
eea  Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM