Το εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το έργο αποτελείται από μη κερδοσκοπικούς φορείς με μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους και αλληλοσυμπληρωματικούς μεταξύ τους, συγκεκριμένα τους εξής: 

eea  Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM