Μπορείτε κι εσείς να στηρίξετε την προσπάθεια μας με τις προσφορές σας σε είδη όπως σχολικά είδη, είδη ένδυσης και υπόδησης, τρόφιμα, είδη καθαριότητας, είδη εξοπλισμού σπιτιού. Για κάθε προσφορά σας, θα σας αποστέλλεται ευχαριστήρια επιστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς οι ανάγκες στο «Μέλλον» διαφοροποιούνται συνεχώς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε χορηγός των δράσεών μας, επικοινωνήστε μαζί μας.
eea  Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM