Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την πρόληψη του trafficking ασυνόδευτων ανηλίκων "SESN"- «Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας: Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα»Ολοκληρώνεται εντός των προσεχών ημερών το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των εφήβων που φιλοξενούνται στον Ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο «Μέλλον». Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων για τα δικαιώματα τους με βάση τη Διεθνή Σύμβαση του Παιδιού, την πρόληψη/αντιμετώπιση της βίας, τους τρόπους αυτοπροστασίας από κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν, καθώς και τον προσδιορισμό στόχων για το μέλλον.

Ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2014 στο πλαίσιο του Προγράμματος "SESN"- «Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας: Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε και συντονίζεται από το Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης της σωματεμπορίας παιδιών, η ευαισθητοποίηση, η πρόληψη της εμπορίας ανηλίκων καθώς και η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Το εκπαιδευτικό κομμάτι του Προγράμματος που υλοποιείται στο ΜΕΛΛΟΝ έχει πιλοτικό χαρακτήρα: συνδυάζοντας τεχνικές κοινωνικού θεάτρου και συμβουλευτικής ψυχολογίας οι δραστηριότητες εμπλέκουν ενεργά τα παιδιά που συμμετέχουν, ώστε να προσεγγίσουν την έννοια των δικαιωμάτων με βιωματικούς τρόπους, να εφοδιαστούν με γνώσεις και να αναπτύξουν συμπεριφορές ώστε να μπορούν να προφυλάξουν τον εαυτό τους από πιθανούς κινδύνους. Από την πλευρά μας, των στελεχών και συμβούλων του Ξενώνα, έχουμε να πούμε τα καλύτερα για την επιτυχία του προγράμματος. Μακάρι να είχε κι' άλλο!

Δυο λόγια για το Πρόγραμμα "SESN"- «Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας: Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα».

Το Πρόγραμμα "SESN" χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε και συντονίζεται από το Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών, της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης της σωματεμπορίας παιδιών, η ευαισθητοποίηση, η πρόληψη της εμπορίας ανηλίκων καθώς και η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, η Διεύθυνση Ψυχικής υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας συνεργάζεται με τα ελληνικά και τουρκικά Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με εθνικές εταιρείες μεταφορών, και με Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που αναπτύσσουν σχετικές δραστηριότητες.

Οι ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι διακινούνται και/ή κινδυνεύουν από την εμπορία ανθρώπων και οι οποίοι περνούν χωρίς χαρτιά τα ελληνικά-τουρκικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται σε ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας, το προσωπικό των κρατικών και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών, το προσωπικό των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, και το ευρύ κοινό.
eea  Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM